Skip to content

Tag: प्रेम

समुद्र

अनंत, अस्थिर आणि आकर्षक….. हे जल आहे की आहे खरंच ‘जीवन’?